Witaj na stronach Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Gdańsku-Oruni

 

LOGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Henryka Wieniawskiego
80-032 Gdańsk-Orunia
ul. Gościnna 4

 


XIX Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. H.Wieniawskiego w Gdańsku – Oruni

zaprasza do udziału w:

XIX Makroregionalnym Oruńskim  Konkursie  Skrzypcowym

 

Konkurs odbędzie się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Gdańsku – Oruni w dniu:

18 maja (czwartek) 2017 o godzinie 10.00

XII Forum Młodych Wiolonczelistów

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. H. Wieniawskiego w Gdańsku – Oruni zaprasza do udziału w:

XII FORUM MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW

FORUM odbędzie się w auli

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Gdańsku - Oruni

w dniu 25 kwietnia (wtorek) 2017 r.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

im. H. Wieniawskiego

ul. Gościnna 4

80-032 Gdańsk-Orunia

lub

szkola@szkolamuzyczna.edu.pl

 

Dyrektor szkoły

mgr Beata Domurad – Izdebska

Informacje dla kandydatów (REKRUTACJA)

 

PAŃSTWOWA   SZKOŁA   MUZYCZNA  I  stopnia
im. Henryka Wieniawskiego

80 – 032 Gdańsk – Orunia
ul. Gościnna 4
tel/fax  58 309 – 01 – 16  
internet:
www.szkolamuzyczna.edu.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gdańsku – Oruni gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej PSM I st.  jest:

-       ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

Zajęcia w szkole odbywają się w systemie popołudniowym.

Okres nauki trwa 6 lub 4 lata, w zależności od wieku kandydata.

 

 • preferowany wiek kandydata do cyklu sześcioletniego: od 6 do 8 roku życia.

       Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:

 • instrumenty strunowe ( skrzypce, wiolonczela, gitara)

 • instrumenty klawiszowe (akordeon, fortepian)

 • instrumenty dęte drewniane ( flet poprzeczny, klarnet)

 • instrumenty perkusyjne (ksylofon, wibrafon, marimba, dzwonki, werbel)

 

 

 • do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

       Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:

 • instrumenty strunowe (wiolonczela, gitara)

 • instrumenty klawiszowe (akordeon, fortepian -w cyklu 4-letnim w wyjątkowych przypadkach - do decyzji komisji)

 • instrumenty dęte drewniane (flet poprzeczny, klarnet)

 • instrumenty perkusyjne (ksylofon, wibrafon, marimba, dzwonki, werbel)

 

Decyzję o przydziale kandydata do danego cyklu podejmie Komisja Rekrutacyjna oraz Dyrektor Szkoły.

Na podstawie ramowego planu nauczania (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Dyrektor Szkoły ustala szkolny plan nauczania dla poszczególnych klas.

 

Zajęcia z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego prowadzone są indywidualnie. Zajęcia teoretyczne i chór odbywa się w grupie.

 

Kwestionariusz osobowy** wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia kandydata należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 1 marca do 31 maja 2017 r.

 

Kwalifikacje kandydatów do PSM I st. odbywają się na podstawie badania przydatności*, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 roku (środa).

 

Szkoła organizuje bezpłatne zajęcia dla kandydatów przygotowujące do badania przydatności:

 • 5 czerwca 2017 (poniedziałek) w godz. 16.30 – 18.00
 • 6 czerwca 2017 (wtorek) w godz. 16.30 – 18.00

 

Uwaga:

 • Dzieci 6 letnie - 5 i 6 czerwca 2017 w godz. 16:30 – 17:15

 • Dzieci 7/8/9 letnie - 5 i 6 czerwca 2017 w godz. 17:15 – 18:00

 • Dzieci 10/16 letnie – 5 i 6 czerwca 2017 w godz. 16:30 – 18:00

 

Lista osób przyjętych do szkoły wywieszona zostanie do dnia 23 czerwca 2017 r.

SZKOŁA ORGANIZUJE DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW

11.05.2017 (czwartek) w godz. 15.00 - 19.00

______________________________________________________________________________________

* badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie

** kwestionariusz osobowy do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej szkoły

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu (z wyłączeniem fortepianu/pianina)

Liczba miejsc na poszczególne instrumenty jest zróżnicowana i ograniczona oraz zależy od organizacji roku szkolnego

Semestr zimowy rok szolny 2016/2017

 

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI

I semestr roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2016 / 2017

 

Dyrektor Szkoły jest do dyspozycji rodziców,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznymw dniach:

Poniedziałek w godz. 15:00 - 16:00
Wtorek w godz. 15:00 - 16:00

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU:

Poniedziałek -  Czwartek  9:00 - 18:00
Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Subscribe to Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia RSS