„Dziecięce Imaginacje” VIII Konkurs Pianistyczny Muzyki Polskiej

„DZIECIĘCE IMAGINACJE”

 VIII  KONKURS PIANISTYCZNY MUZYKI POLSKIEJ

 

Protokół końcowy (pobierz plik)

Harmonogram Konkursu Ogólny (pobierz plik)

Kolejność dzieci (pobierz plik)

 

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. H. Wieniawskiego w Gdańsku – Oruni.

2. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej muzyki współczesnej przeznaczonej dla dzieci  oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.

3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest jednoetapowy.

4. Konkurs odbędzie się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego w Gdańsku Oruni w  dniu  07 grudnia 2016r.

5. Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i przebiegać  będzie w trzech grupach:

 • I grupa – uczniowie klas 2 cyklu sześcioletniego
 • II grupa – uczniowie klas 3 cyklu sześcioletniego
 • III grupa – uczniowie klas 4 cyklu sześcioletniego

6. Program konkursu obejmuje wykonanie z pamięci trzech utworów:

   I grupa
   a) sonatina klasyczna  cz. I lub III
   b) do wyboru 1 utwór obowiązkowy z niżej wymienionych:

 • Grzegorz Miśkiewicz – Wyliczanka
 • Grzegorz Miśkiewicz – Majówka
 • Grzegorz Miśkiewicz – Pan Długonos lubi przechadzać się w deszczu

   c) utwór dowolny kompozytora polskiego skomponowany po 1920

 

   II grupa     
   a) sonatina klasyczna cz. I lub III
   b) do wyboru 1 utwór obowiązkowy z niżej wymienionych:

 • Grzegorz Miśkiewicz – Zakochane nutki
 • Grzegorz Miśkiewicz – Opowieści srebrzystego strumyka
 • Grzegorz Miśkiewicz – Szemrany gość

 

   c) utwór dowolny kompozytora polskiego skomponowany po 1920

 

III grupa   
  a) sonatina lub sonata klasyczna cz. I
  b) do wyboru 1 utwór obowiązkowy z niżej wymienionych:

 • Grażyna Bacewicz – Walc
 • Grażyna Bacewicz – Burleska
 • Grażyna Bacewicz – Marsz

 

      pobierz nuty

 

  c) utwór dowolny kompozytora polskiego skomponowany po 1920

 

7.   Utwory z pkt. b i c powinny być kontrastujące pod względem charakteru.

8. Czas prezentacji do 10 min w grupie  I i II, a w grupie III do 15 min.                                                    
    Nuty utworów obowiązkowych dla klasy 2 i 3 są do nabycia na stronie internetowej wydawnictwa  http://www.contra.waw.pl/ ,
    natomiast nuty utworów obowiązkowych dla klasy 4  są dostępne na stronie  naszej szkoły.

9. Zgłoszenia należy  przesyłać na kartach uczestnictwa do dnia 27  listopada 2016r.

    na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. H. Wieniawskiego
ul. Gościnna 4  80-032 Gdańsk
lub e – mail szkola@szkolamuzyczna.edu.pl
tel. faks (058) 309 01 16

 

10. Wpisowe wynosi 80 zł od każdego uczestnika. Należy je wpłacić na konto:

Rada Rodziców
przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego
ul. Gościnna 4, 80 – 032 Gdańsk – Orunia
Bank Pocztowy o/o Gdańsk
Nr konta 83 1320 1120 2448 2888 2000 0001

 

11. Zgłoszenie uczestnika bez dowodu wpłaty nie będzie ważne.

12. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

13. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

14. Grę uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

15. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

16. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

17. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

18. Laureaci konkursu w poszczególnych grupach otrzymają dyplomy i nagrody.

19. Najlepsze wykonania utworów Grzegorza Miśkiewicza i Grażyny Bacewicz zostaną nagrodzone.

 

Regulamin konkursu i nuty utworów obowiązkowych dostępne są  na stronie internetowej szkoły www.szkolamuzyczna.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie  PSM  I st. im. H. Wieniawskiego  pod nr tel. 58 309 – 01 – 16

Karta uczestnictwa (pobierz plik)

Pobierz nuty dla grupy III (pobierz plik)