„Dziecięce Imaginacje” IX Konkurs Pianistyczny Muzyki Polskiej

Z wielką przyjemnością zapraszamy na „Dziecięce Imaginacje” – IX Konkurs Pianistycznyt Muzyki Polskiej!

Konkurs odbędzie się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego w Gdańsku Oruni w dniu 13 grudnia 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. H. Wieniawskiego w Gdańsku – Oruni.

2. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej muzyki współczesnej przeznaczonej dla dzieci oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.

3. Konkurs ma zasięg makroregionalny i jest jednoetapowy.

4. Konkurs odbędzie się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego w Gdańsku Oruni w dniu 13 grudnia 2017r.

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i przebiegać będzie w trzech grupach:

 • I grupa – uczniowie klas 2 cyklu sześcioletniego
 • II grupa – uczniowie klas 3 cyklu sześcioletniego
 • III grupa – uczniowie klas 4 cyklu sześcioletniego

6. Program konkursu obejmuje wykonanie z pamięci trzech utworów:

I grupa

a) sonatina klasyczna cz. I lub III

b) do wyboru 1 utwór obowiązkowy z niżej wymienionych:

 • Alexandre Tansman – Réflexions
 • Alexandre Tansman – La Toupie
 • Alexandre Tansman – La poupée

c) utwór dowolny kompozytora polskiego skomponowany po 1920 r.

II grupa

a) sonatina klasyczna cz. I lub III

b) do wyboru 1 utwór obowiązkowy z niżej wymienionych:

 • Alexandre Tansman – Danse russe
 • >Alexandre Tansman – Leçon de danse
 • Alexandre Tansman – Dreams

c) utwór dowolny kompozytora polskiego skomponowany po 1920 r.

III grupa

a) sonatina lub sonata klasyczna cz. I

b) do wyboru 1 utwór obowiązkowy z niżej wymienionych:

 • Alexandre Tansman – Merry-Go-Round
 • Alexandre Tansman – Calm
 • Alexander Tansman – Spanish Mood

c) utwór dowolny kompozytora polskiego skomponowany po 1920 r.

7. Utwory z pkt. b i c powinny być kontrastujące pod względem charakteru.

8. Czas prezentacji do 10 min. w grupie I i II, a w grupie III do 15 min. Nuty utworów obowiązkowych są dostępne na stronie internetowej naszej szkoły, lub do nabycia w wydawnictwie PWM.

9. Zgłoszenia należy przesyłać na kartach uczestnictwa do dnia 29 listopada 2017r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. H. Wieniawskiego
ul. Gościnna 4 80-032 Gdańsk
lub e – mail szkola@szkolamuzyczna.edu.pl
tel. faks (058) 309 01 16

10. Wpisowe wynosi 80 zł od każdego uczestnika. Należy je wpłacić na konto:

Rada Rodziców
przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego
ul. Gościnna 4, 80 – 032 Gdańsk – Orunia
Bank Pocztowy o/o Gdańsk
Nr konta 83 13201120 2448 2888 2000 0001

11. Zgłoszenie uczestnika bez dowodu wpłaty nie będzie ważne.

12. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

13. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

14. Grę uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

15. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

16. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

17. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

18. Laureaci konkursu w poszczególnych grupach otrzymają dyplomy i nagrody.

19. Najlepsze wykonania utworów Alexandra Tansmana zostaną nagrodzone. 

 karta_uczestnika IX _Imaginacje

Protokół konkursu

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie PSM I st. im. H. Wieniawskiego pod nr tel. 58 309-01-16