Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych rok szkolny 2017/2018

 

            Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdańsku-Oruni przekazuje informację dotyczącą dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(6 dni) w roku szkolnym 2017/2018:

           

 

  • 13 grudnia 2017 – Konkurs Pianistyczny „Dziecięce Imaginacje”
  • 24 kwietnia 2018 – Makroregionalne Forum Młodego Wiolonczelisty
  • 02 maja 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 04 maja 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 24 maja 2018 – Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy
  • 01 czerwca 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych