Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

  • 13 grudnia 2017 – Konkurs Pianistyczny „Dziecięce Imaginacje”
  • 24 kwietnia 2018 – Makroregionalne Forum Młodego Wiolonczelisty
  • 02 maja 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 04 maja 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 24 maja 2018 – Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy
  • 01 czerwca 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych