Harmonogram pracy Szkoły

 

                            HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY
                              PSM I st. w II semestrze 2017/2018

D a t a

U s t a l e n i a

LUTY

20 II

Przesłuchanie poprawkowe z gam klasa VI/c..VI

MARZEC

13 III 16:00

Koncert klasowy – wiolonczela

20 III 16:30

Badanie poziomu kształcenia z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

klas VI/c.VI i IV/c.IV

20 III 18:00

Wieczór z muzyką fortepianową

27 III 16:30-18:30

Lekcja otwarta klasy skrzypiec

KWIECIEŃ

09 IV 12:00

Koncert rekrutacyjny PSM I st. Gdańsk-Orunia

12 IV 12:00

Czytania a’vista klasy gitary

12 IV 16:00

Konkurs „Za Kotarą” dla klas II i III fortepianu

12 IV 17:30

Konkurs muzyki rozrywkowej dla klas IV/c.VI, V/c.VI, II/c.IV fortepianu

17 IV 16:00

Koncert klasy gitary mgr J.Bellwona

17 IV 18:00

Koncert klasy wiolonczeli mgr M.Bellwon

19 IV 15:30-17:00

Lekcja otwarta klasy skrzypiec mgr K.Przybylińskiej-Żgaj

19 IV

Wieczór z muzyka fortepianową

23 IV 16:00-17:00

Przesłuchania problemowe klas kończących dział instrumentów dętych

i perkusyjnych

23 IV 17:30-18:30

Koncert klasy perkusji mgr L.Romanowskiej

24 IV

XIII Makroregionalne Forum Młodego Wiolonczelisty

26 IV 15:00-17:00

Dzień otwarty szkoły

27 IV 16:00

Przegląd rytmiczny i badanie umiejętności z zakresu kształcenia słuchu klas III

30 IV 17:00

Koncert klasy klarnetu mgr A.Burzyńskiej

MAJ  

07 V 12:00

Koncert rekrutacyjny PSM I st. Gdańsk-Orunia

07 V 16:10-18:40

Lekcje dyplomowe studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku

08 V 17:00-19:00

Lekcja zbiorowa – mgr Paulina Kuklińska

15 V 16:30-17:30

Koncert klasowy gitary mgr J.Bellwona

15 V 17:30

Koncert klasowy gitary mgr A.Pasternaka

17 V 18:00

Koncert zespołów kameralnych

21 V 16:00

Koncert klasowy klas fletu

21 V 18:00

Koncert klasy wiolonczeli mgr M.Bellwon

22 V 11:00

I przesłuchanie próbne klas kończących fortepian i akordeon

22 V 16:30-18:00

Koncert klasy skrzypiec mgr K. Przybylińskiej-Żgaj

23 V

Przegląd chórów – Akademia Muzyczna w Gdańsku

24 V

XX Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy

25 V 12:00

Przesłuchania Klas Kończących fortepian dodatkowy

25 V

Koncerty klasowe pianistów

28 V 12:00

Koncert rekrutacyjny PSM I st. Gdańsk-Orunia

28 V 17:00

Koncert sekcji instrumentów klawiszowych

29 V 13;00

Egzaminy promocyjne klasy akordeonu

29 V 16:00

Koncert klas I działu instrumentów dętych i perkusji

29 V 17:30

Koncert klas I sekcji instrumentów klawiszowych

CZERWIEC

04 VI 13:00

Egzaminy promocyjne klasy II/c.VI fortepianu

04 VI 16:30-18:00

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów

05 VI 12:00

Egzamin promocyjny klasy wiolonczeli

05 VI 14:00

Egzamin promocyjny klasy gitary

05 VI 16:30-18:00

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów

06 VI 11:30

Egzamin promocyjny klasy skrzypiec

06 VI 14:00

Badania przydatności kandydatów

07 VI 13:00

Egzamin promocyjny klasy gitary

07 VI 15:00

Egzamin promocyjny klasy fletu i klarnetu

08 VI 12:00

Egzamin promocyjny klasy III/c.VI fortepianu

08 VI 15:00

II przesłuchanie próbne klasy VI/c.VI i IV/c.IV fortepianu i akordeonu

11 VI 14:00

Egzamin promocyjny klasy perkusji

Egzaminy końcowe klas kończących flet, klarnet, perkusja

12 VI 12:00

Egzaminy końcowe klasy wiolonczeli i gitary

12 VI 15:00

Egzamin promocyjny klasy IV/c.VI, V/c.VI, II/c.IV fortepianu

14 VI 12:00

Egzaminy końcowe klas kończących fortepian i akordeon

15 VI 16:00

Koncert roczny

18 VI 12:00

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

19 VI 17:00

Koncert uczniów klas kończących połączonych z pożegnaniem

21 VI 13:00

Rada sprawozdawcza

22 VI 17:00

Zakończenie roku szkolnego

 

Semestr II trwa od 15 stycznia 2018 roku do 22 czerwca 2018 roku