Informacje dla kandydatów (REKRUTACJA)

PAŃSTWOWA   SZKOŁA   MUZYCZNA  I  stopnia
im. Henryka Wieniawskiego

80 – 032 Gdańsk – Orunia
ul. Gościnna 4
tel/fax  58 309 – 01 – 16  
internet:
www.szkolamuzyczna.edu.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gdańsku – Oruni gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej PSM I st.  jest:

–       ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

Zajęcia w szkole są bezpłatne i odbywają się w systemie popołudniowym.

Okres nauki trwa 6 lub 4 lata, w zależności od wieku kandydata.

  • do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 8 lat.                                            

Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
–       instrumenty strunowe              (skrzypce, wiolonczela, gitara)
–       instrumenty klawiszowe           (fortepian, akordeon)
–       instrumenty dęte drewniane    (flet poprzeczny, klarnet)
–       instrumenty perkusyjne            (ksylofon, wibrafon, marimba, dzwonki, werbel)

         

  • do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. 

Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
–       instrumenty strunowe              (wiolonczela, gitara)
–       instrumenty klawiszowe          (akordeon, fortepian)
–       instrumenty dęte drewniane    (flet poprzeczny, klarnet)
–       instrumenty perkusyjne            (ksylofon, wibrafon, marimba, dzwonki, werbel)

 

Decyzję o przydziale kandydata do danego cyklu podejmuje Komisja Rekrutacyjna oraz Dyrektor Szkoły.

Na podstawie ramowego planu nauczania (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Dyrektor Szkoły  ustala  szkolny  plan  nauczania dla poszczególnych klas.  Zajęcia z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego prowadzone są indywidualnie.  Zajęcia teoretyczne i chór odbywają się w grupie.

 

Kwestionariusz osobowy** wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia kandydata należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 1 marca do 30 maja 2018 r.

 

Kwalifikacje kandydatów do PSM I st. odbywają się na podstawie badania przydatności*, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku (środa) od 13.00 do 20.00.

Szkoła organizuje bezpłatne zajęcia dla kandydatów, przygotowujące do badania przydatności.

– 4 czerwca 2018 (poniedziałek) w godz. 16.30 – 18.00
– 5 czerwca 2018 (wtorek) w godz. 16.30 – 18.00
Kandydaci w wieku – 6 lat – 4 i 5 czerwca 2018 w godz. 16:30 – 17:15
Kandydaci w wieku – 7/8/9 letnie – 4 i 5 czerwca 2018 w godz. 17:15 – 18:00
Kandydaci w wieku – 10/16 letnie – 4 i 5 czerwca 2018 w godz. 16:30 – 18:00

 

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie wywieszona do dnia 13 czerwca.

Lista osób przyjętych i nie przyjętych do szkoły wywieszona zostanie do dnia 05 sierpnia 2018 r.

 

SZKOŁA ORGANIZUJE DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW 26 KWIETNIA 2018 R. (GODZ.15-18)

Serdecznie  zapraszamy !!!

Poniżej umieszczony jest link do krótkiego filmu przedstawiającego szkołę. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

https://www.youtube.com/watch?v=7h6dEnaYa4I&sns=fb

______________________________________________________________________________________

* badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji  do nauki gry na określonym instrumencie

** wniosek do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej (kliknij tutaj aby otworzyć)

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu (z wyłączeniem fortepianu/pianina).
Liczba miejsc na poszczególne instrumenty jest zróżnicowana i ograniczona oraz zależy od organizacji roku szkolnego.