O Szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gdańsku im. H.Wieniawskiego jest placówką kształcenia artystycznego na poziomie podstawowym. Szkoła istnieje od 1947 roku i przez cały czas swojej działalności znacząco spełnia misję propagatora sztuki w Gdańsku-Oruni. Osiągnięcia szkoły zostały nagrodzone przyznaniem prestiżowego Medalu 1000-lecia Gdańska (w 1997 roku, z okazji 50 – lecia istnienia).

W grudniu 2007 roku szkoła obchodziła jubileusz 60-lecia. Przyznano wiele nagród i odznaczeń m. in. Odznakę Gryfa Pomorskiego, Medale Wojewody Pomorskiego Sint sua premia laudi, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Nagrody i Listy Gratulacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska.

Obecnie do szkoły uczęszcza 160 uczniów. Swoją wiedzę muzyczną oraz doświadczenie przekazuje im 21 pedagogów. Uczniowie nasi mogą gruntownie rozwinąć swoje uzdolnienia muzyczne, aby dalej kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia. Nauczanie prowadzone jest w oparciu o cykl 6-cio i 4-letni. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy I jest ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu imprezach o charakterze konkursów, festiwali oraz przesłuchań organizowanych w regionie pomorskim i na terenie całej Polski. W szkole działa chór oraz zespoły kameralne.
Od roku 1997 jesteśmy organizatorami regionalnego Oruńskiego Konkursu Skrzypcowego dla uczniów klas 3 i 4 (od roku 2008 również klas 5 i 6), oraz Forum Młodych Wiolonczelistów (od 2005 roku). Poza tym organizujemy seminaria gitarowe oraz inne wewnątrzszkolne i regionalne szkolenia nauczycieli.

Szkoła wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego włącza się w edukację kulturalną poprzez organizowanie koncertów. Współpracuje m.in. z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Gdańsku, Akademią Muzyczną, Akademią Medyczną, Szkołami Podstawowymi (w celach rekrutacji) jak i również z instytucjami Kościelnymi. Włącza się także w obchody ważnych rocznic muzycznych.