Sukcesy uczniów

Wielu naszych uczniów bierze udział w konkursach muzycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym uzyskując czołowe nagrody i wyróżnienia. 

W ostatnich 10 latach uczniowie zdobyli ok.300 nagród i wyróżnień na konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich.

Bardzo ważną rolę w szerzeniu kultury spełniają Konkursy organizowane w samej placówce przeznaczone dla uczniów szkół muzycznych. Są to: „Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy”, „Makroregionalne Forum Młodych Wiolonczelistów” oraz Konkurs Pianistyczny Muzyki Polskiej „Dziecięce Imaginacje”.