Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce

Uczniowie wyróżnienie za wyniki w nauce i osiągnięcia związane z postępem edukacyjnym w PSM: